Header image  
Не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние.
Марк 2:17
 
line decor
   Проповеди върху Новия завет на Господ Иисус Христос.
line decor
 
 
 
ПРОПОВЕДИ
Джон Уесли
34 -Произход, същност, свойства и функции на закона
 
 
съдържание
 
Сподели с приятели във "Фейсбук"
Въведение към проповед 34

Произход, същност, свойства и функции на Закона


Тази проповед трябва да бъде разглеждана заедно със следващата, съставена от две части проповед върху Рим. 3:11 (проповеди 35 и 36). Тези проповеди са издадени през 1750 г. и по- скоро трябва да бъдат оценявани като малки богословски трактати.
В тях Уесли с голяма убедителност представя своята позиция по един дълго дискутиран в английското съживително движение въпрос. Това е въпросът за ролята на закона в живота на човека, който според евангелското благовестие идва до спасение не чрез изпълняването на закона, а само чрез вяра в Божията благодат чрез Исус Христос. Но голямата идея на Уесли е, че достигналият до спасение човек не остава на вратата на спасението, а расте във вярата и напредва по пътя на освещението. Той не бива да спира до “чуждата” правда Христова, която бива “вменена” на вярващия: тази правда трябва да стане конкретна и видима в живота на оправдания (вж. проповед 20). Когато това схващане не бива застъпвано достатъчно ясно и интензивно, Уесли се бои, че проповядването на Евангелието деградира до проповядване на една “евтина благодат”. Затова той разпознава едно пре­небрежение към Божия закон у мнозина представители на английското съживително движение, които стоят на калвинистки позиции. Според него това е проява на “антиномизъм”. Опонентите на Уесли се боят, че неговото наблягане на освещението би застрашило Евангелието чрез отварянето на една нова врата за проповядване на правда чрез дела. Те смятат, че Уесли ще отклони църквата към един евангелски “морализъм”.

Още в 1745 г. двете страни в поредица брошури развиват открито своите съображения. Уилям Къдуърт, един от главните опоненти на Уесли, за нещастие, изгражда фронт между “проповедниците на Евангелието” и “проповедниците на Закона”.
Където Евангелието се проповядва, Законът трябва да престане да бъде предмет на благовестието, твърди той. За целта се позовава на класическия текст в Рим. 10:4, където Христос е наречен “край на Закона” (в авторизираната версия на крал Джеймс текстът гласи следното: ’’For Christ is the end of the law...”). Недоразумението, причинено от подобен начин на аргументация, Уесли иска да разкрие със своите три “проповеди” върху темата за закона.

В началото проповед 34 се опитва да направи разликата между нравствен и церемониален Закон, позната още в ранната църква. Това, с което вярващите вече нямат нищо общо, е именно законът в неговия (старозаветен) култов, респ. церемониален аспект. Същественото в закона е моралният аспект, както се вижда например от Исусовата Проповед на планината (виж проповед 25 и въведението към нея). Така разбираният закон не е изгубил нищичко от силата си. За този закон казва и Павел, че е свят. правилен и добър. За Уесли законът важи като “неразрушим образ на един Възвишен и Свят”. Този закон за него е не само предмет на спасителното откровение, но е и нещо, “написано с Божия пръст в сърцето” на незачитащия това откровение, паднал човек. Отвръщащият се от Бога, “чужд на живота от Бога” човек “изгася” тоя Закон “почти напълно в сърцето си”, но все пак запазва една сянка от тоя “образ на божествената същност” в себе си.

Най-важните богословски изявления се намират в IV част, където се разисква функцията на закона. Твърде малко вероятно е на Уесли да е известна протичащата в евангелското богословие на континента дискусия относно “третата употреба на Закона”. Въпреки това той поучава една тройна функция на Закона. Най- напред, законът “изобличава греха”, “убива грешника”, като разрушава живота му, върху който той е положил упованието си. Второ, той “оживотворява”, като води човека при Христос, Който го оправдава. В тази първа и втора употреба законът се явява “под строгото лице на един детеводител”. Тук малко се виждат благостта и любовта, които спадат към божествените качества на закона и които Уесли е споменал във II, 10-12, но това е само на преден план, набляга авторът, защото на заден план стои Божията любов, която употребява аспектите на закона за техните същински цели. Както може да се очаква, третата функция на Закона заема най-голямо място в изложението (IV,3- 10): законът поддържа живота на вярващия! Той е главното средство на Святия Дух “за все по-плътното приближаване на божествения живот към нас”. С други думи, законът изисква освещение. Уесли съжалява, че тази трета употреба на Закона даже “между истинските Божии чада” бива зачитана така малко. С това той има предвид английските калвинисти и хернхутците, които твърде лекомислено се позовават на Рим.10:4.

Подозрението, че наблягането на Закона затъмнява проповядването на Евангелието, Уесли отхвърля със следната аргументация: Христос е край на Закона като път към праведността; законът не ни прави праведни: своята правда ние получаваме, като вярата ни води към Христос; но щом сме при Христос, законът ни среща у Него и ни дава да добием сила в Христос, за да вършим повеленията на Неговия закон. Удивително е, че английските калвинисти не забелязват колко тясно се приближава тук Уесли до Калвин. Това, че лутерански мислещите хернхутци имат проблеми с Уеслиевото тълкуване на Закона, е по-разбираемо.
 
 

"Господ не се бави да изпълни обещанието Си, както някои смятат това за бавене; но дълго време ни търпи, понеже не желае да погинат някои, а всички да се обърнат към покаяние." 

2 Петър 3:9

 


 

"...Те тръгнаха и проповядваха покаяние."

Марк 6:12


"...идете и се научете, що значи: "милост искам, а не жертва". Защото не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние. "

Матей 9:13


"...Казвам ви, че тъй и на небесата повече радост ще има за един каещ се грешник, нежели за деветдесет и девет праведници, които нямат нужда от покаяние."

Лука 15:17


"...Като изслушаха това, те се успокоиха и прославяха Бога, думайки: и тъй, Бог и на езичниците даде покаяние за живот."

Деяния 11:18
 
 
 
           
           
           
eXTReMe Tracker