Header image  
Не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние.
Марк 2:17
 
line decor
   Проповеди върху Новия завет на Господ Иисус Христос.
line decor
 
 
 
ПРОПОВЕДИ
Джон Уесли
43 - Пътят към спасението според Библията
 
 
съдържание
 
Сподели с приятели във "Фейсбук"
Въведение към проповед 43

Пътят към спасението според БиблиятаПочти 20 години преди настоящата проповед (1765 г.) Уесли в проповедта “Оправдание чрез вяра” от 1746 г. недвусмислено е изяснил, че има едно-единствено условие за приемане на спасението, за прощението и обновлението за вечен живот: вярата. Заради често явяващата се обстоятелственост и сложност при представянето на вярата Уесли желае просто и безхитростно да опише “истинската религия на Исус Христос”, преди всичко нейната цел (спасението) и средството за нейното постигане (вярата).

Първата глава служи за отговор на въпроса:
Що е спасение?
То е спасителното действие на Бога, започвайки от пробудения копнеж у човека по Него (I, 2) до изпълването със съвършена любов (II, 9). Главните елементи на това спасително Божие действие са оправданието (II, 3) и освещението (II, 4-9). Краткостта на откъса за оправданието е обоснована от това, че Уесли проповядва за него от 1738 г. с впечатляваща последователност; оправданието е прощение на нашите грехове и приемането ни от Бога въз основа на това, което Христос е сторил и изстрадал за нас; то причинява мир, радост и надежда.

По-голямата част от глава I е посветена на описание на освещението. То започва с новорождението и ни преобразява по образа на Христос. С голяма трезвеност Уесли отхвърля - както вече в по-ранни проповеди - всякакво ентусиастко отричане на греха у новородения; грехът едва сега предстои да бъде победен. Обновлението се извършва стъпка по стъпка (I, 8).

В глава II се разглежда въпросът за същността на вярата. Откъси 11. 1 и 2 напълно съответстват на онова, което намираме в проповед 5, IV, 2: вярата е причинено от Бога, свръхестествено познание за Неговата реалност и една увереност, че Христос ни е приел. Възражението, че Бог изисква и едно съответно действие (покаяние, респ. плодове на покаяние), Уесли приема, но в същото време показва, че само вярата е нужна за спасението. Един човек може да бъде оправдан (11,2) и осветен (11,3) без “плодове”, но не и без вяра.

Ударението на проповедта е в третата част, която е по- обхватна от първите две, взети заедно: Как биваме спасени? Дотук казаното бива доразвито, което дава възможност решаващата връзка между спасение (оправдание и освещение) и вяра да бъде изразена чрез следната сентенция: вярата е единственото условие за оправданието (III, 1) и освещението (III, 13). Никой не е оправдан или осветен, преди да е повярвал; всеки е оправдан и осветен, щом повярва (III, 1, 3, 13). Сиреч както оправданието, така и освещението биват изработени като действие на Божията благодат, която се приема с вяра. Вярващите чрез Христос вече са оправдани и осветени като такива.

Това означава още, че спасението не е далеч, не следва да се очаква едва в бъдещето или в отвъдното, то е настояще (I, 1). Борбата срещу живеещия в нас грях с това не е наистина завършена, тя по- скоро едва отсега нататък може да бъде водена с изгледи за успех, понеже Божията благодат върви пред нас и ни помага (III, 8). “Делата на благочестието” (III, 10) са необходими за съвършеното освещение. Също и съвършенството е възможно в любовта чрез вяра, която се доверява на Бога за тази цел (III, 14) и Му поверява изпълнението (111,15). Проповедта завършва с настойчивата молба към читателите и слушателите: “Очаквай Божия дар на спасението чрез вяра! Очаквай го, какъвто си, и го очаквай сега!” (III. 18).

Крайното намерение на Уесли с една толкова поучителна проповед, описваща пътя на спасението по много впечатляващ начин, е довеждането на човека до вяра, до изпитване на Божията благодат в приемането на Бога и обновлението на неговия живот.


 
 

"Господ не се бави да изпълни обещанието Си, както някои смятат това за бавене; но дълго време ни търпи, понеже не желае да погинат някои, а всички да се обърнат към покаяние." 

2 Петър 3:9

 


 

"...Те тръгнаха и проповядваха покаяние."

Марк 6:12


"...идете и се научете, що значи: "милост искам, а не жертва". Защото не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние. "

Матей 9:13


"...Казвам ви, че тъй и на небесата повече радост ще има за един каещ се грешник, нежели за деветдесет и девет праведници, които нямат нужда от покаяние."

Лука 15:17


"...Като изслушаха това, те се успокоиха и прославяха Бога, думайки: и тъй, Бог и на езичниците даде покаяние за живот."

Деяния 11:18
 
 
 
           
           
           
eXTReMe Tracker