Header image  
Не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние.
Марк 2:17
 
line decor
   Проповеди върху Новия завет на Господ Иисус Христос.
line decor
 
 
 
ПРОПОВЕДИ
Джон Уесли
07 - Пътят към Божието царство
 
 
съдържание
 
Сподели с приятели във "Фейсбук"
 
Въведение към проповед 7

Пътят към Божието царство


Като усърден тръбач на Божието царство, Уесли е проповядвал 190 пъти върху Исусовите думи от Марк 1:15 със силно евангелизаторска насоченост. Както показва проповед 14, той може (наистина там се набляга повече на втората част на изявлението) да проповядва по съвсем различен начин върху текста. Тук преобладава евангелизаторското измерение, макар че то е подхванато сериозно едва във втората част на проповедта. Първата част има силно поучителен характер. Внимателният читател дори ще добие впечатлението, че в тази първа част става дума за една отделна проповед върху отделен текст! Касае се на практика за същественото от онова, което Уесли, изхождайки от Рим.14:17, проповядва през 1742 г. на гроба на баща си, а после пак около 30 пъти, без да го отпечатва като самостоятелна проповед. Рим. 14:17 му служи най-напред да опише подробно онова Божие царство, в което слушателите настойчиво ще бъдат поканени във втората част. Трябва да се отбележи типичното за Уесли приравняване между Божието царство и “истинската религия”. Тук вече не става дума на първо място за идването на Царството в последното време на световната история, а за пиетистки разбираната лична опитност на спасението, т.е. тук и сега изживяваната опитност на започващата Божия власт в човешката душа. Тази “реализирана есхатология” в никакъв случай не означава, че Уесли изоставя очакването на бъдещото Царство в историята или че придава на Божията власт една чисто вътрешна и индивидуална изява. Не бива да забравяме, че в проповед 4 той развива един много динамичен образ на наближаващото Божие царство, завършващ с пророческо виждане за един различен свят (III), в който Царството на вярата и правдата обгръща цялата земя. В проповед 7 този път става дума само за това, което слушателите могат още сега да предвкусят от силите на идещия свят (I, 10), как чрез получената вяра “небето се разтваря в душите”, където се превръщат в блажена реалност “правдата, мирът и радостта в Святия Дух” чрез чудото на Божието прощение. Характерната за методисткото движение изгряваща радост от спасението на повярвалия звучи в стиха от песенното богатство на движението: “Вечен живот за нас изгря, славата ни осия” (I, 12). Нищо чудно, че Уесли дефинира тази “истинска религия” като “религия на сърцето”. С голяма настойчивост той отхвърля всякакво разбиране за християнството, което може да потисне възгледа, че същинското е в дълбочината, “в скрития в сърцето човек”(1,5). Това на първо място е църковният формализъм (I, 4), който придава значение само на външните форми на религиозност (обичаи, порядки, церемонии). Тук има известна критика спрямо формализма на англиканството, но при нея Уесли е много далеч от съгласието с радикалните пуритани от онова време, отхвърлили всякакви традиционни обичаи. Той само напомня, че тази “показност” все още не засяга дълбочината, дори и тя да е в състояние, както е готов авторът да признае, да има полезна и спомагаща функция: “формите имат своето добро и нужно място, доколкото те служат на истинската религия”. Уесли се дистанцира и от морализма на своето време, който редуцира християнството до нравствеността на действията, тъй като с това далеч не могат да се заменят вярата и любовта (I, 5). Също и едностранчивото наблягаме на правоверността не е от полза, понеже и тук движението е само на повърхността на религиозното, а и разумът не отвежда достатъчно надълбоко (I, 6)! Уесли дефинира позитивно “истинската религия” като онази “вътрешна правда”, състояща се в изпълнението на Закона в новозаветен смисъл, т.е. в любов към Бога и ближния (1,7,8). Този “свят живот” се представя и като един “щастлив живот” (I, 10 и сл.). Че Уесли тук не говори за някакъв егоистичен стремеж към щастие, става ясно, когато на слушателите се обръща внимание, че трябва да обичат ближните си “със същия непоколебим копнеж по пълно щастие и за тях” (I, 8).

Преходът към втората част (I, 13), който трябва да раздвижи слушателя да се отправи по пътя към Божието царство, е впечатляващ. Обясненията от първата част са за Уесли нещо много повече от обикновено предаване на библейски обоснована информация за истинската религия: вече по време на самото проповядване Царството се е приближило до слушателите! За навлизането там е нужно покаяние, към което във втората част настойчиво се призовава. Тук покаянието е представено предимно като себепознание (II, 1), което позволява на човека да види цялата си лъжливост и безпомощност, то се оказва "предшественик на Царството” (II, 6). Портата на Царството се отваря едва когато Евангелието огрее и се натъкне на вяра (II, 8). Проповедта прецизира тази вяра с това. че тя е представена и като дело на сърцето (II, 10). Тя е упование и не само обикновено интелектуално съгласие с вестта на Евангелието (срв. проповед 2, II, 5), както по онова време учат определени конгрегационалистки кръгове. Само това упование бива съпровождано от радост (II, 11), любов и другите плодове на Духа (II, 12). В заключение (II, 13) вниманието е насочено към неразбирането, с което широки кръгове от тогавашното общество посрещат методисткото движение, за обновлението на човека чрез вяра.

 
 

"Господ не се бави да изпълни обещанието Си, както някои смятат това за бавене; но дълго време ни търпи, понеже не желае да погинат някои, а всички да се обърнат към покаяние." 

2 Петър 3:9

 


 

"...Те тръгнаха и проповядваха покаяние."

Марк 6:12


"...идете и се научете, що значи: "милост искам, а не жертва". Защото не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние. "

Матей 9:13


"...Казвам ви, че тъй и на небесата повече радост ще има за един каещ се грешник, нежели за деветдесет и девет праведници, които нямат нужда от покаяние."

Лука 15:17


"...Като изслушаха това, те се успокоиха и прославяха Бога, думайки: и тъй, Бог и на езичниците даде покаяние за живот."

Деяния 11:18
 
 
 
           
           
           
eXTReMe Tracker