Header image  
Не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние.
Марк 2:17
 
line decor
   Проповеди върху Новия завет на Господ Иисус Христос.
line decor
 
 
 
ПРОПОВЕДИ
Джон Уесли
17 - Обрязване на сърцето
 
 
съдържание
 
Сподели с приятели във "Фейсбук"
 
Въведение към проповед 17

Обрязване на сърцетоТази проповед Уесли изнася на 1 януари 1733 г. пред универ­ситетската църква в Оксфорд, т.е. тя се отнася към едно време, което предхожда онази промяна на живота, наричана “опитността от ул. “Алдърсгейт”. Затова тази проповед е едно красноречиво свидетелство за идеалите и за представата за осветен живот, които Уесли отначало преследва, вдъхновен от редица големи имена в английската традиция. Изживяването на увереността в спасението под покоряващото влияние на съчиненията на Мартин Лутер причинява през 1738 г„ както е известно, не само вътрешно освобождение на Уесли от напрежението на търсенето на спасение, но и неговото богословско преориентиране. Реформаторското наблягане на оправданието от греха само по благодат и чрез вяра става от този момент фундамент на благовестието на основателя на методизма.

По обясними причини Уесли се дистанцира с доста остра критика след опитността на ул. “Алдърсгейт” от своето убеждение за доминиращо значение на усилията да се търси освещение. С оглед на миналия начин на мислене и проповядване той смята, че дълги години се е разминавал със сърцевината на Евангелието и е проповядвал едно оправдание чрез дела, или, по- меко казано, чрез вяра и дела. За това време казва, че е бил в същността си “папист”, т.е. богослов, мислещ според учението на римокатолицизма, без да съзнава това.
Тази констатация в никакъв случай не означава, че след откриването на реформаторските идеи Уесли е бил доведен до пълно скъсване с по-раншните си идеали за святостта. Освещаването на живота остава за него голямата цел на библейското благовестие, така както той го разбира. И затова същата тема остава главна и по-нататък. Това доказва фактът, че Уесли решава да публикува тази проповед през 1748 г. практически без промени.

Тя остава също и в онези негови съчинения, които по-късно сам той определя като нормативна база за методисткото благовестие. Също и в дълбока старост Уесли повтаря познатата и особено сполучлива формулировка на своето богословие за освещението: “Аз не знам как бих могъл да напиша по-добре една проповед за обрязването на сърцето от тая, която написах преди 45 години".

Затова за препоръчване е, ако човек действително иска да опознае Уесли, да не губи от поглед нито един от двата полюса на неговото благовестие: реформаторските идеи и убежденията на старата църква, които в тази проповед са изразени в почти класически вид. Точно този своеобразен синтез прави Уесли интересен от богословско гледище и полезен за междуцърковни дискусии.

Но трябва да се отбележи, че и тази проповед от 1733 г. вече съдържа елементи на реформаторско мислене. Това са изказванията за напълно покварената човешка природа и произтичащата от нея безпомощност по въпросите на спасението. Може да се каже, че още по това време Уесли поне теоретически знае за увереността в спасението. Но това, което той преживява на 24 май 1738 г., показва, че теоретическото познание не му е помогнало много.


 
 

"Господ не се бави да изпълни обещанието Си, както някои смятат това за бавене; но дълго време ни търпи, понеже не желае да погинат някои, а всички да се обърнат към покаяние." 

2 Петър 3:9

 


 

"...Те тръгнаха и проповядваха покаяние."

Марк 6:12


"...идете и се научете, що значи: "милост искам, а не жертва". Защото не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние. "

Матей 9:13


"...Казвам ви, че тъй и на небесата повече радост ще има за един каещ се грешник, нежели за деветдесет и девет праведници, които нямат нужда от покаяние."

Лука 15:17


"...Като изслушаха това, те се успокоиха и прославяха Бога, думайки: и тъй, Бог и на езичниците даде покаяние за живот."

Деяния 11:18
 
 
 
           
           
           
eXTReMe Tracker