Header image  
Не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние.
Марк 2:17
 
line decor
   Проповеди върху Новия завет на Господ Иисус Христос.
line decor
 
 
 
ПРОПОВЕДИ
Джон Уесли
52 - Обновление на нравите
 
 
съдържание
 
Сподели с приятели във "Фейсбук"
Въведение към проповед 52

Обновление на нравитеЗа разбирането на тази твърде формална и безличностно адресирана проповед трябва да се има предвид, че тя, макар и под църковен претекст, е всъщност едно обществено слово по определен повод. Уесли я изнася на 30.01.1763 г. в рамките на Общото годишно събрание на “Общността за обновление на нравите”. Затова в нея се среща по-малко евангелска материя и евангелизаторски размах, отколкото в повечето слова на Уесли. Затова пък тя е един апел към християните да действат реформаторски в обществото. Но това е и причината проповедта да звучи твърде законнически и морализаторски. Нищо чудно, ако някой пожелае да направи паралел между институцията, пред която Уесли проповядва, и неин съвременен аналог.

Проповедникът сам споменава особения повод, по който държи своето слово. След един кратък библейски увод относно необходимостта от борба срещу “делата на дявола” в едно безбожно общество (1) и една (между другото удивително конгрегационалистки звучаща!) дефиниция на църквата като доброволно сдружение на хора, които се стараят да достигнат своето спасение и искат да помогнат и на другите за това, за да бъде “съсипано царството на сатана и да бъде издигнато Христовото царство” (2), Уесли се оплаква от пълната неспособност на английската народна църква от онова време да изпълни задачата си, понеже по-голямата част от нейните членове “сами вършат делата на дявола, които са призвани да разрушават”. Това довежда оратора до споменаване на основаването на “Общността за обновление на нравите” в края на миналия век (5). Уесли говори в единствено число, но са съществували множество подобни общности, създадени след 1691 г. Постоянно е имало отмиране на някои от тях, но и са се основавали нови, както става ясно в (6).

В първата част на проповедта Уесли описва пред слушателите си обстоятелствата, поради които шест години по-рано е създадена въпросната общност. Решаващ е бил ужасът у християните относно царуваш,ите в страната беззакония. Впечатлява важността, придадена на въпроса за спазването на неделята. По този въпрос в Англия пуританите и методистите са особено чувствителни. “Общностите за обновление на нравите” се застъпват за едно борещо се с нередностите законодателство и наблюдават редовно населението, непропускайки нито една възможност да покажат нарушенията на законите от властите. Тази институция скоро добива привкуса на доносническа група, понеже тя изправя пред съда много граждани (1,10). Сам Уесли изглежда не е изгубил нужната за подобни действия милост, както показват неговите изявления относно борбата с проституцията (1,8,9).

Известни епископи са били патрони на дружествата и са държали празнични проповеди на техните редовни годишни събрания. Също и изтъкнати проповедници като Уесли са бивали канени по тоя повод. Методистите вземат активно участие в работата им (1,11).

Във втората част на проповедта Уесли оправдава действията на Общността, “въпреки всичките възражения”. Главният му аргумент е: чрез открито противопоставяне на националното безбожие и неправда Христос бива изявен и Бог - прославен (II, 1-3). Допълнителен аргумент: това е за благото на целия народ (11,4). На дело не липсват критици (сред тях писателите Дефо и Суифт), които например упрекват този инструмент за социално очистване, че се вземат на мушка само грешници от долната част на обществената йерархия. Това възражение изглежда не е известно на Уесли. Той споменава други: това не е задача на християните, а на съответните власти (И, 5). Отхвърлянето на този, както и на всички други аргументи показва колко е далеч Уесли от едно учение за двете царства, което иска да изостави света в неговото беззаконие: щом властите не се грижат да формират света по божествените мащаби, християните трябва да го сторят и по възможност да принудят властите. Той не се задоволява с това чрез Евангелието да иска да промени сърцата и живота на грешниците (II, 8), а се старае да се спазва общественият закон, за да се предотвратяват поне външните грехове. 
 

"Господ не се бави да изпълни обещанието Си, както някои смятат това за бавене; но дълго време ни търпи, понеже не желае да погинат някои, а всички да се обърнат към покаяние." 

2 Петър 3:9

 


 

"...Те тръгнаха и проповядваха покаяние."

Марк 6:12


"...идете и се научете, що значи: "милост искам, а не жертва". Защото не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние. "

Матей 9:13


"...Казвам ви, че тъй и на небесата повече радост ще има за един каещ се грешник, нежели за деветдесет и девет праведници, които нямат нужда от покаяние."

Лука 15:17


"...Като изслушаха това, те се успокоиха и прославяха Бога, думайки: и тъй, Бог и на езичниците даде покаяние за живот."

Деяния 11:18
 
 
 
           
           
           
eXTReMe Tracker