Header image  
Не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние.
Марк 2:17
 
line decor
   Проповеди върху Новия завет на Господ Иисус Христос.
line decor
 
 
 
ПРОПОВЕДИ
Джон Уесли
26 - Молитвата
 
 
съдържание
 
Сподели с приятели във "Фейсбук"
Въведение към проповед 26

Шеста проповед върху Проповедта на планината

МолитватаС проповед 26, шестата върху Проповедта на планината, започва тълкуването на Матей, 6 глава. Докато глава 5 според Уесли се занимава с различните изражения на вътрешното благочестие, в глава 6 става дума за действията на християните. Това, което освещава тези действия и ги прави добри и угодни пред Бога, е само “чистото и свято намерение”. Когато делата се извършват в тоя дух, тогава те са с голяма стойност пред Бога.

При това Уесли прави разлика между “делата на благо­честието” (напр. молитва или пост) и “дела на любов към ближния и милосърдие” (даване на милостиня и др.)

В своето тълкуване на детайлите Уесли се изявява като прагматик. Той знае много добре, че човек не винаги може да помага на другите тайно, и насочва към 5:16, където се казва, че хората трябва да виждат добрите дела на вярващите. Важното е тези дела на милосърдие да бъдат вършени не само с цел да бъдат забелязани. Оттук следва типично уеслианското тълкувание например на 6:3: “Давай толкова скрито, колкото е възможно, колкото нещата позволяват...” (I, 4). Подобно е и с молитвата: който не разполага със “скришна стаичка”, нека потърси друго подходящо, тихо място.
В третата главна част Уесли предлага едно подробно, много подходящо на словореда на молитвата “Отче наш” тълкуване, в което филологически и екзегетически се разискват трудностите в отделните изрази. Господната молитва за него е “образец и мерило за всичките наши молитви” (III, 1), който обобщава всичките наши молби и желания, но и нашите задължения спрямо Бога (III, 2).

Особена тежест се придава на молбите за идването на Царството и изпълнението на Божията воля. При “идване на Царството” авторът прави разлика между настоящото идване на Царството на благодатта, което идва до един човек, покайващ се за греховете си и повярвал в Евангелието, и бъдещото идване на “Царството на славата в небесата, което е продължение и усъвършенстване на земното Царство на благодатта”.


 
 

"Господ не се бави да изпълни обещанието Си, както някои смятат това за бавене; но дълго време ни търпи, понеже не желае да погинат някои, а всички да се обърнат към покаяние." 

2 Петър 3:9

 


 

"...Те тръгнаха и проповядваха покаяние."

Марк 6:12


"...идете и се научете, що значи: "милост искам, а не жертва". Защото не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние. "

Матей 9:13


"...Казвам ви, че тъй и на небесата повече радост ще има за един каещ се грешник, нежели за деветдесет и девет праведници, които нямат нужда от покаяние."

Лука 15:17


"...Като изслушаха това, те се успокоиха и прославяха Бога, думайки: и тъй, Бог и на езичниците даде покаяние за живот."

Деяния 11:18
 
 
 
           
           
           
eXTReMe Tracker