Header image  
Не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние.
Марк 2:17
 
line decor
   Проповеди върху Новия завет на Господ Иисус Христос.
line decor
 
 
 
ПРОПОВЕДИ
Джон Уесли
49 - Лекарството против злословия
 
 
съдържание
 
Сподели с приятели във "Фейсбук"
Въведение към проповед 49

Лекарството против злословияПоводът за тази проповед вероятно е в опита от осъдително говорене в общностите, формалното задължение на братята Уесли и още 11 проповедници от 29.1.1752 г. е последица от това явление. Една седмица по-късно е държана настоящата проповед; в същата година Уесли говори още поне девет пъти срещу злословието, а през 1753 г. и 1758 г. по още веднъж. Изследователят на Уесли Алберт Аутлър предполага, ме благодарение на тази концентрирана негова атака той счита за необходимо чак през ! 786 г. да проповядва на тази тема. Подобни изложения на това, което откриваме в настоящата проповед, все пак се съдържат в съкратен вид в неговата втора проповед върху Проповедта на планината.

Поводът за проповедта дава да се разбере, че Уесли говори върху текста от Матей, 18 глава, който има предвид не някакъв определен грях, а греха въобще, стеснявайки го до греха на злословието, и към него прибавя един стих от “великия апостол” Павел - Turn 3:2. При това още отначало дава да се разбере какво има предвид под греха на злословието: да кажеш нещо лошо за лице, което отсъства - независимо от това дали казаното е вярно или не. Той много нагледно описва основанията, които са довели до разпространяване на този лош навик (2-4), и обозначава неговата подвеждаща сила именно върху благочестивите хора: “Ние служим на дявола от чисто усърдие по Бога. Само за да накажем злото, ние извършваме тази злина” (4). Толкова по-бдително и решително трябва да се избавят християните от нея.

Пред лицето на това предупреждение ние бихме могли да изведем - по мнението на Уесли, погрешно - заключение и да мълчим относно очевидни грехове на нашите ближни. Така бихме се измъкнали от изкушението да злословим и да не подтикваме никого към това. Защото верният път към справянето с неправдата, която става пред очите на всички, е показан от Исус с думите, предадени от Матей. На тълкуването на тези думи е посветена главната част (откъси I-III) от проповедта.
В самото начало на първа част внимателният читател забелязва, че текстът на проповедта е разширен; ако там се казва: “Ако ти съгреши брат ти...”, то Уесли като че ли го променя, казвайки: “Ако ти видиш или чуеш, че един съхристиянин върши неоспорим грях, така че да е невъзможно да се съмняваш в този факт...” С това проповедникът - изглежда без да осъзнава - се намира по-близо до автентичния библейски текст, отколкото използваният от него превод на крал Джеймс. Думата “ти” (на тебе) според изследванията на новозаветните специалисти е по- късна добавка, което ограничава мисълта на Исус. “Трябва да се внимава - пише Едуард Швайцер в своя коментар на Матей - че става дума за греха изобщо, а не за прегрешение спрямо някой, който смъмря друг. Така че на всеки ученик на Исус е възложена отговорност за всеки брат”.

Първата част по впечатляващ начин показва какво има предвид Уесли за отношенията между хората именно в трудни ситуации: те трябва да бъдат подчинени на любовта. Точно защото при наставянето на хора, които с поведението си са се провинили, лесно може да се промъкне надменността и себеправедността, е нужна висока способност за вживяване, за да не объркаме поръчението, дадено ни с Исусовите думи, с личните (дори и благородни) интереси. Затова който се готви да поеме една такава задача на наставничество, ще има полза предварително да прочете стъпка по стъпка тази проповед и да размишлява върху нея.
Който се чувства твърде претоварен да води директен разговор, все пак трябва да си поеме отговорността и или да помоли някой да го замести, или да напише писмо - само че не анонимно, както постоянно се случва и в християнската общност. Защото да напътства другите трябва само оня, който е готов да понесе болките от един такъв процес.

Какво следва, ако разговорът между двамата не довежда до целта, описват принципно втора и трета част. Както и да изглеждат стъпките в единичните случаи, винаги любовта трябва да е водещата (II, 2). Все пак винаги трябва да се внимава, че втората крачка не бива да се прави преди първата и третата - преди втората. При всички действия е важно човекът, изобличаван в погрешно поведение, да има възможността да изложи проетранно своите виждания и основания за действията си. С това Уесли предлага направо модерни методи (напр. в II, 3).

Това уважение пред провинилия се е нужно и тогава, когато той не се вслуша и в църквата и затова се счита “като бирник и езичник”. И тогава важи, че: “Ти все още му дължиш искрено и сърдечно благоразположение, учтивост и служение с любов и човечност” (III, 3).

След като Уесли е изложил необходимостта от наставление в любов, той се връща накрая към предупреждението срещу злословието. Оплаква се (III, 4), че и в християнството, в областта на реформираното християнство, не се уважава задължението на наставничеството, напротив, злословието под благочестиви предлози и вслушването в такова злословие са широко разпр­остранени. След това напомня задължението на методистите: “Направи това за белег на един методист: той не критикува никого зад гърба му. По този плод ще го познаеш”. Тогава и в този аспект любовта би могла да стане определяща сила и неизменим мащаб на всяко действие.

 
 

"Господ не се бави да изпълни обещанието Си, както някои смятат това за бавене; но дълго време ни търпи, понеже не желае да погинат някои, а всички да се обърнат към покаяние." 

2 Петър 3:9

 


 

"...Те тръгнаха и проповядваха покаяние."

Марк 6:12


"...идете и се научете, що значи: "милост искам, а не жертва". Защото не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние. "

Матей 9:13


"...Казвам ви, че тъй и на небесата повече радост ще има за един каещ се грешник, нежели за деветдесет и девет праведници, които нямат нужда от покаяние."

Лука 15:17


"...Като изслушаха това, те се успокоиха и прославяха Бога, думайки: и тъй, Бог и на езичниците даде покаяние за живот."

Деяния 11:18
 
 
 
           
           
           
eXTReMe Tracker