Header image  
Не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние.
Марк 2:17
 
line decor
   Проповеди върху Новия завет на Господ Иисус Христос.
line decor
 
 
 
ПРОПОВЕДИ
Джон Уесли
38 - Едно предупреждение срещу религиозното тесногръдие
 
 
съдържание
 
Сподели с приятели във "Фейсбук"
Въведение към проповед 38

Едно предупреждение срещу религиозното тесногръдиеКакто проповед 37, така и настоящата има за цел да изясни отношенията между Англиканската църква и методисткото движение. След като е защитил идеите и начина на методисткото проповядване от упрека в ентусиазъм, в проповед 37 Уесли представя методистите като хора не ентусиасти, а трезви, разумни и толерантни. В проповед 38 той задълбочава мисълта за необходимата толерантност.

Изхождайки от една много интересна даденост в Евангелието (Марк 9:38,39), авторът изисква толерантност за съживителното методистко движение и неговата своеобразност. Въз основа на актуализация на текста той показва колко лесно е било за Христовите ученици да изпаднат в религиозно тесногръдие и да застанат срещу всичко, което не отговаря на собствените им представи за Божието царство.

Цялата проповед отразява напреженията и конфликтите, за които методисткото движение дава повод със своите миряни- проповедници и с всичките си черти, отличаващи го от “нормалния” църковен живот. Много англикански свещеници и епископи наблюдават с объркване или загриженост как мисио­нерската работа на методистите се разгръща по много необичайни начини и затова създават пречки пред него.

Напомняйки за великодушното поведение на Исус, проповедта говори и днес на съвестта на ония, които имат склонността към религиозна нетърпимост. Всичко бива подчинено на главното понятие за освобождаване от лукавия (тук “изгонване на зли духове”). Пред тази главна мисионерска задача всички различия и жалби между християните трябва да минат на заден план. Ние трябва да се радваме, че хората биват освобождавани от лукавия, все едно кой ги е освободил.

Този “и куменически дух” е тема и на следващата проповед (39). Трябва да се отбележи, че на едно място (IV, 4) Уесли отива твърде далеч със своето изискване за религиозна толерантност: той я разширява отвъд границите на християнството до един всеобщ
обхват.


 
 

"Господ не се бави да изпълни обещанието Си, както някои смятат това за бавене; но дълго време ни търпи, понеже не желае да погинат някои, а всички да се обърнат към покаяние." 

2 Петър 3:9

 


 

"...Те тръгнаха и проповядваха покаяние."

Марк 6:12


"...идете и се научете, що значи: "милост искам, а не жертва". Защото не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние. "

Матей 9:13


"...Казвам ви, че тъй и на небесата повече радост ще има за един каещ се грешник, нежели за деветдесет и девет праведници, които нямат нужда от покаяние."

Лука 15:17


"...Като изслушаха това, те се успокоиха и прославяха Бога, думайки: и тъй, Бог и на езичниците даде покаяние за живот."

Деяния 11:18
 
 
 
           
           
           
eXTReMe Tracker